Anders Dragheim

I 15 år har jeg været medejer af A5 Tegnestuen A/S og siden medstifter og -ejer i 20 år af NOVA5 arkitekter as, som jeg trådte ud af i 2013 i forbindelse med generations­skifte.

Efter godt 40 år som del medejer og -leder af større tegnestue fungerer jeg nu som et enmands konsulentfirma med et stort netværk, som jeg kan trække på.

Spidskompetencer

Jeg har meget stor viden om energi-renovering af boligbyggeri fra renovering af ca 5.300 boliger.

Yderligere har jeg megen erfaring som projektleder bl.a. med udvikling af en række forsøgsbyggerier med særligt fokus på miljø og energi, herunder udvikling af CASA NOVA – etagehuse i træ i samarbejde med COWI og Skanska.

Endelig har jeg været projektleder på en række publikationer, og foredragsholder om bl.a. ”22 overfrakker” – facadeinddækninger og etageboliger i træ i Europa.

Siden Byggeskadefonden start i 1986 har jeg være tilknyttet som konsulent, så jeg har et indgående kendskab til byggeskader.

Jeg er medforfatter til 48 præmierede arkitektkonkurrencer, heraf 22 førstepræmier.

Praksis

2013 –           AD arkitekter aps

1994 – 2013. Medstifter og -ejer af NOVA5 arkitekter as

1979 – 1994. Medindehaver af A5 Tegnestuen A/S

1976 – 1979. A5 Tegnestuen A/S

1974 – 1976. Torkild Bang Termansens Tegnestue

1972 – 1973. Arne Jacobsens Tegnestue

Data

Født:
Den 28. april 1946

Nationalitet:
Dansk

Sprog:
Dansk, engelsk og tysk

Uddannelse:
Matematisk student fra Viborg Katedralskole 1966

Akademisk arkitekt fra Kunstakademiet i København prof. Henning Larsens Afd i 1972

Kurser og seminarer om alternativ energi, passiv solvarme og økologi samt byggeskaderegistrering.

Faglige organisationer:
Akademisk Arkitektforening

Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster – arkitektsektionen

Firmainfo

AD arkitekter aps

Eckersbergsgade 14

2100 København Ø

cvr: 18 35 61 39

Danske Bank

Reg 3667  Konto 3330 198486

NOTE:

Hagen & Dragheim aps er moderfirma til

nimdesign aps og AD arkitekter aps